blog.jpg

Voorkom dat je nieuwsbrief / blog als spam wordt beschouwd:

 1. Wettelijk mag je nieuwsbrieven alleen versturen aan bestaande klanten en/of relaties die hiertoe vooraf expliciet toestemming hebben gegeven.
 2. Spam-filters: Aan de hand van een lange lijst met criteria beoordelen spamfilters of je nieuwsbrief als spam wordt gekwalificeerd. Op elk criterium scoor je nieuwsbriefpunten; heb je te veel punten, dan krijgt je nieuwsbrief de kwalificatie spam. Elke provider en elk spamfilter hanteert een ander algoritme. Hierdoor kan het gebeuren dat een nieuwsbrief door de ene provider wel en door een andere provider niet wordt tegengehouden. Te strak afgestelde spamfilters houden nogal eens ten onrechte nieuwsbrieven tegen (‘false positives’).
 3. Verzendreputatie: Naast spamfilters kunnen je relaties je nieuwsbrief ook als spam markeren. Dit verslechtert je verzendreputatie en kan ervoor zorgen dat spamfilters nog strakker worden afgesteld. Voor je relaties is vooral een relevante inhoud en de juiste frequentie van belang.
 4. Vermijd spamgevoelige onderwerpen. Besteed niet of nauwelijks aandacht aan typische spamonderwerpen als porno, viagra drugs, casino, schulden, medicijnen, medische behandelingen, etc
 5. Gebruik als afzendadres een mailadres van je organisatie. Gebruik bij voorkeur een mailadres welke is gekoppeld aan jouw website (dus geen gmail/hotmail/ed) Je kunt hiervoor een aparte mailadres aanmaken.
 6. Vraag relaties je afzendadres op te nemen in hun adresboek. Hiermee voorkom je dat jouw mailadres als spam-adres wordt gekenmerkt.
 7. Verstuur nieuwsbrieven alleen aan “goede” relaties. Dit zijn relaties die jouw nieuwsbrief daadwerkelijk openen en bij inhoudelijke interesse ook doorklikken. Schoon met enig regelmaat de mailinglist op. Bijvoorbeeld door het verwijderen “relaties” die de laatste 5 nieuwsbrieven niet hebben geopend.
 8. Werk eventueel met segmenten. Pas de inhoud van je nieuwsbrief aan voor je verschillende doelgroepen. Zorg voor relevante informatie.
 9. Neem voldoende tekst in je nieuwsbrief op. Een te lage tekst/afbeelding-ratio scoort negatief bij spamfilters. Richtlijn is 1 alinea tekst per afbeelding. Verstuur nooit alleen afbeeldingen, of naar verhouding veel te grote afbeeldingen.
 10. Gebruik ook in je nieuwsbrief niet onnodig hoofdletters, spaties, leestekens of vreemde karakters. Schrijf niet: UITNODIGING voor dd. …”, maar juist “Uitnodiging voor dd. ….”
 11. Personaliseer je nieuwsbrief. Zet boven je nieuwsbrief een gepersonaliseerde aanhef (Beste Jan, Geachte heer de Jong)
 12. Nieuwsbrief als trigger. Zet in de nieuwsbrief uitsluitend de eerste alinea van jouw artikel. Op jouw website zet je dan de gehele artikel (als een bericht). Je verwijst vanuit jouw nieuwsbrief met een “LEES MEER”-knop naar jouw website-bericht. Hiermee genereer je meer verkeer naar jouw website.